Předmět seznamuje studenty s principy správy databázových systému, konkrétně seznamuje s databázovým serverem Microsoft SQL Server 2017. Věnuje se principům a pravidlům tvorby databází a objektů v nich obsažených. Veškeré úkony nad objekty databáze se realizují jak pomocí klientského software daného databázového systému, tak obecně pomocí mutací jazyka SQL.

Student se seznámí se základními požadavky na databázové systémy a dokáže spravovat databázový server Microsoft SQL Server 2017. Seznámí s metodami tvorby nejrůznějších objektů, které jsou součástí databází. Konkrétně se naučí vytvářet databáze, tabulky, indexy. Pochopí význam objektů, jako jsou triggery, uživatelské funkce a procedury. Studenti se seznámí s principy zabezpečení databází proti jejich zneužití, jakož i se zálohováním databází. Studenti pochopí principy migrace databází a jejich případné restaurování z transakčních protokolů.