Cílem předmětu Aplikační software 2 je rozšířit znalosti nutné k efektivní práci s aplikací Microsoft Excel, které studenti získali během absolvování předmětu Aplikační software 1. Dále studenti v předmětu Aplikační software 2 získají podrobnější znalosti týkající se aplikací Microsoft PowerPoint a Microsoft Access.